Idrottsmassage

Effektiv idrottsmassage förebygger skador och snabbar på läkeprocesser. Idrottsmassagen passar bra som en del av återhämtningen efter en tävling, likväl som förberedelse inför en tävling.

Behandlingslängd: 45 minuter
Pris: 800

Idrottsmassage Erbjuds av:

Per Nordström, SOLNA, Jon Ahlstedt, Tulegatan, Jon Ahlstedt, Solna, Marika Berninge, Tulegatan, Sofie Yazdani, Tulegatan, Marika Berninge, Solna, Sofie Yazdani, Solna, Line Bialik, Tulegatan, Fredrik Olsson, Tulegatan

» Browse schedule.