Återbesök, Naprapatbehandling

Behandling med syfte att minska smärtan för att sedan återställa funktionen i rörelse- och stödjeorganen.

Behandlingslängd: 30 minuter
Pris: 680

Återbesök, Naprapatbehandling Erbjuds av:

Marika Berninge, Tulegatan, Sofie Yazdani, Tulegatan, Per Nordström, SOLNA, Jon Ahlstedt, Tulegatan, Jon Ahlstedt, Solna, Sofie Yazdani, Solna, Marika Berninge, Solna, Line Bialik, Tulegatan, Fredrik Olsson, Tulegatan

» Browse schedule.